Капшағай КЭСі

Описание проекта

  • Дата выполнения : 2018
  • Бюджет проекта : 0
  • Заказчик : «КYН КУАТЫ» ЖШС

Бұл жұмыстың мақсаты - «AJK» АҚ электр тораптарына қосылудың техникалық жағдайын алу үшін жеткілікті көлемде, «KEGOC» АҚ жүйелік операторымен үйлестіруге жеткілікті мөлшерде КЭС-ді энергия жүйесіне қосу схемасы бойынша негізгі шешімдерді әзірлеу. Жұмыста Алматы облысындағы қуат және электр энергиясының қалдықтары ұсынылған, электр жүйесіндегі БЭК жұмыс режимдерін анықтайды, БЭК-ні ауданның қолданыстағы және жоспарланған электр желілеріне байланысты нұсқаларын қарастырады. Қалыпты және кейінгі режимдерді есептеулер жүргізілді, релелік қорғаныс және желілік автоматтандыру бойынша негізгі шешімдер, диспетчерлік және технологиялық бақылау жабдығын ұйымдастыру (SDTU) әзірленді. БЭК қуатын бөлу үшін электр желілерін салу үшін қажетті күрделі шығындар кеңейтілді.

Жұмыс жобасының даму көлемі мыналарды қамтиды:

- 10 кВ әуе жолдары - 1,3 км, оның ішінде БЭК-ден 0,55 км;

- 10 кВ кабелдік желі - 0,41 км;

- PS-110/10/6 кВ №57А-ны 10 кВ-тық 2 желілік ұяшыққа (плюс көшу жағдайы) дейін ұзарту.

Другие Наши проекты